Ανακοίνωση Νέου Δ.Σ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε από τις εκλογές της 24ης Ιουλίου 2019 έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος : Πούλα Ειρήνη Χρυσοβαλάντου
  • Γραμματέας: Καφούρος Εμμανουήλ
  • Ταμείας: Πούλα Ασημίνα
  • Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων: Κακανιάρης Νικόλαος
  • Διεύθυνση Συντονισμού: Molly Mc Adams
  • Μέλος : Μπουλής Νικόλαος
  • 1ο Αν. Μέλος: Ουρεϊλίδης Αναστάσιος
  • 2ο Αν. Μέλος: Πετρόπουλος Άγγελος

Οι ως άνω αρμοδιότητες του Προέδρου, Γραμματέα, Ταμία, Υπεύθυνου Τύπου και Δημόσιων Σχέσεων και απλού μέλους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου συμπίπτουν με αυτές των άρθρων 18, 19, 20, 21 και 22 του καταστατικού του σωματείου.

Η διάρκεια της θητείας του νέου Δ.Σ. είναι τριετής και λήγει στις 24 Ιουλίου 2022

Αθήνα, 24.07.2019