Ανακοίνωση Νέου Δ.Σ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε μετά την αποπομπή του Νικόλαου Κακανιάρη από το σύλλογο λόγω πλήρους ανεπάρκειας και αδιαφορίας για το σύλλογο και τις δραστηριότητες του και μετά από ομόφωνη ψηφοφορία των μελών του Δ.Σ. έχει ως εξής:

  • Πρόεδρος : Πούλα Ειρήνη Χρυσοβαλάντου
  • Γραμματέας: Καφούρος Εμμανουήλ
  • Ταμείας: Πούλα Ασημίνα
  • Τύπου & Δημοσίων Σχέσεων: Πανούσης Τρύφωνας
  • Διεύθυνση Συντονισμού: Ουρεϊλίδης Αναστάσιος
  • Μέλος : Μπουλής Νικόλαος
  • 1ο Αν. Μέλος: Πετρόπουλος Άγγελος

Οι ως άνω αρμοδιότητες του Προέδρου, Γραμματέα, Ταμία, Υπεύθυνου Τύπου και Δημόσιων Σχέσεων και απλού μέλους του νέου Διοικητικού Συμβουλίου συμπίπτουν με αυτές των άρθρων 18, 19, 20, 21 και 22 του καταστατικού του σωματείου,

Η διάρκεια της θητείας του νέου Δ.Σ. λήγει στις 24 Ιουλίου 2022

Αθήνα, 20.05.2020