Ανακοίνωση Νέου Δ.Σ.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που προέκυψε μετά την αποπομπή του Νικόλαου Κακανιάρη από το σύλλογο λόγω πλήρους ανεπάρκειας και αδιαφορίας για το σύλλογο και τις δραστηριότητες του και μετά από ομόφωνη ψηφοφορία των μελών του Δ.Σ. έχει ως εξής: